Αγαπημένα

Πολιτική επιστροφών


Επιστροφή προϊόντων - Δικαίωμα υπαναχώρησης:


Ο καταναλωτής δύναται να ασκήσει το εκ του νόμου δικαίωμα υπαναχώρησης με επιστροφή του συνολικού καταβληθέντος τιμήματος για την αγορά (αξία προϊόντος και κόστος αποστολής), υπό την αναγκαία προϋπόθεση να βρίσκεται το προϊόν συσκευασμένο, αμεταχείριστο και στην αυτή αρχική μορφή της παραλαβής του. Η προθεσμία για την επιστροφή προϊόντος είναι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής ενημερώνει το κατάστημα για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής δύναται:


α. είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του ν. 2251/1994,


β. είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να δηλώνει την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (αρ. 3ε παρ. 1, 3β παρ. 1 εδ. η και 3ζ παρ. 1 ν. 2251/1994).  Η πάροδος της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παραλαβή του προϊόντος, εκτός λόγου ανωτέρας βίας. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής (ανδρικές και γυναικείες συσκευές ξυρίσματος, κουρέματος, αποτρίχωσης κ.ο.κ.) δεν επιστρέφονται μετά τη χρήση σε καμία περίπτωση.


Η πάροδος της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παραλαβή του προϊόντος, εκτός λόγου ανωτέρας βίας.


Προϊόντα προσωπικής υγιεινής (ανδρικές και γυναικείες συσκευές ξυρίσματος, κουρέματος, αποτρίχωσης κ.ο.κ.) δεν επιστρέφονται μετά τη χρήση σε καμία περίπτωση.


Η διαδικασία επιστροφής άρχεται με την αποστολή του υπό επιστροφή προϊόντος από τον καταναλωτή στο κατάστημα και τον έλεγχο του προϊόντος κατά την παραλαβή του από το κατάστημα, και ολοκληρώνεται εφόσον συντρέχουν όλοι οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι.


Το κατάστημα ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων (αρ. 534 επ. ΑΚ).


Μετά την πώληση, ο πελάτης δύναται να απευθυνθεί στο κατάστημα προκειμένου να ενημερωθεί για όσα ισχύουν για την εγγύηση των προϊόντων και την παροχή αυτής. Για όλα τα προϊόντα του καταστήματος, η εγγύηση είναι διετής, και παρέχεται από τις επίσημες ελληνικές αντιπροσωπείες των εταιριών (α. 3β παρ. 1 εδ. ιβ και ιγ ν. 2251/1994).


Ολική ή Μερική Ακύρωση παραγγελίας:


κατόπιν συνεννόησης (τηλεφωνικής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της παραγγελίας του, εφόσον δεν την έχει παραλάβει.


Η επιστροφή τυχόν καταβληθέντος χρηματικού ποσού γίνεται, σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα, με επιστροφή των χρημάτων μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ενώ σε περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή ή με κατάθεση μετρητών, με επιστροφή των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό που θα προτείνει στο Best Deal ο πελάτης (ως δικαιούχος αυτού) μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών.